SILVA 6 NOR Spectra

SPECTRA System för Dig som i dag är van tumkompassanvändare. Styrmetoden - Karta och kompass i samma hand:

Pris: 450 SEK