SILVA Kartmätare

Analog kartmätare. Kartmätare i traditionell stil med åtta skalor: 1:750k, 1:500K, 1:400K, 1:200K, 1:100K, 1:50K, 1:25K, 1:15K
Pris: 160 SEK